REGULAMIN:

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników naszego Serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Auto Manager - Auta z Niemiec publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie w jaki dane przekazane przez Użytkowników Serwisów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

II GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ Auto Manager - Auta z Niemiec

Auto Manager - Auta z Niemiec zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swojego Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych wskazane jest dokonanie kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W trakcie wypelnienia formularza wymagane jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, pozostałe dane osobowe wymienione w formularzu kontaktowym nie są danymi obligatoryjnymi, niezbędnymi do realizacji usługi, podanie ich mam charakter dobrowolny. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą nam udostępnione. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu jest właścicielka Auto Manager - Auta z Niemiec Małgorzata Drabik z siedzibą w 59192 Bergkamen przy ulicy Espenweg 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników Auto Manager - Auta z Niemiec wykorzystuje się w następujących celach: prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Auto Manager - Auta z Niemiec, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania. Auto Manager - Auta z Niemiec co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Auto Manager - Auta z Niemiec może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

IV DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO MODYFIKACJI

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Auto Manager - Auta z Niemiec gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam Użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres podany w punkcie IX.

V POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA I/LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Auto Manager - Auta z Niemiec informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane ze Auto Manager - Auta z Niemiec, w wyniku wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w nich swoje pliki „cookies” i odczytywać je w przeglądarkach Użytkowników. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

VI ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisów których Administratorem jest Auto Manager - Auta z Niemiec. Auto Manager - Auta z Niemiec nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony których administratorem nie jest Auto Manager - Auta z Niemiec. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

VII ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez niemieckie prawo. Dane Użytkowników są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zawracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim.

VIII ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce serwisu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności.

IX SYSTEM POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS). Platformę można znaleźć po adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/